305879187_5420384011381352_6269942500278197940_n

Operacja „Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników”

Związek Młodzieży Wiejskiej realizuję operację „Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników”, w ramach którego odbędzie się cykl szkoleń połączonych ze spotkaniami w gospodarstwie.
Odbiorcami zadania są uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i domownicy rolników oraz członkowie organizacji pozarządowych zamieszkujący obszary wiejskie województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.
„Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników” – w ramach projektu uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń połączonych z prezentacjami w gospodarstwach rolnych. Proponowane szkolenia będą stanowiły platformę wiedzy, oferującą uczestnikom, w tym przypadku młodzieży, szanse na podniesienie kompetencji i świadomości z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, przetwórstwa, współpracy rolników i innych podmiotów zlokalizowanych na wsiach oraz innych zagadnień poruszanych w zadaniu, celem wykorzystania ich w życiu codziennym. Podczas prezentacji w gospodarstwach zostaną omówione zagadnienia samego przetwórstwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej, korzyści i trudności w ramach podejmowanych form przedsiębiorczości oraz aspekty współpracy z innymi podmiotami. Połączenie szkoleń ze spotkaniami w gospodarstwach, z uwagi na zróżnicowanie, będzie jednocześnie bardziej atrakcyjne i ciekawe w przekazie informacji, skutkując większym zobrazowaniem w terenie przedstawianych zagadnień. Przeprowadzenie zajęć w gospodarstwach z osobami zajmującymi się przetwórstwem i prowadzeniem działalności gospodarczej, pozwoli w bardziej praktyczny, a na pewno obrazowy i trwały sposób przysposobić wiedzę uczestnikom.
Projekt pozwoli na aktywizacje młodych rolników oraz zachęci ich do podejmowania innowacyjnych działań w swoich gospodarstwach. Poruszane zagadnienia przyczynią się do wzrostu świadomości młodego pokolenia obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań wspólnych rolników, w szczególności w zakresie przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży bezpośredniej, skutkujących rozwojem gospodarstw w ich lokalnych środowiskach oraz przekazanie tej wiedzy kolegom i koleżankom po powrocie do swoich miejscowości oraz szkół. Spotkania w gospodarstwach i wykłady prowadzone przez ekspertów, przewidziane w ramach szkolenia, przyczynią się do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach wyjazdowych zaplanowanych na 2022 rok, które odbędą się w Sławie (woj. lubuskie) uczestników z województwa śląskiego oraz małopolskiego.
Terminy wyjazdów:
• woj. śląskie 9-11 września 2022 r.
• woj. małopolskie 16-18 września 2022 r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy: ksow@zmw.pl
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.