Kontakt

 

Związek Młodzieży Wiejskiej

Stowarzyszenie

NIP: 525-19-16-874
REGON: 000866930
KRS: 0000179144

Siedziba Zarządu Krajowego ZMW

ul. Chmielna 6 lok. 6
00-020 Warszawa

tel.: +48 22 826 11 68
e-mail: zkzmw@zmw.pl

Biuro Zarządu Krajowego ZMW pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Związek Młodzieży Wiejskiej, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że wszystkie służbowe dokumenty lub informacje powinny być wysyłane wyłącznie na oficjalne dane kontaktowe podane na stronie internetowej (adres e-mail, adres siedziby). Administrator nie bierze odpowiedzialności za informacje i dokumenty, które przesłane zostaną w inny sposób (np. poprzez komunikatory internetowe oraz portale społecznościowe).