WhatsApp-Image-2024-06-09-at-14.41.44-6

Konferencja „20 lat Polski w UE – co dalej?”

W dniu 31 maja 2024 roku odbyła się konferencja pt.,,20 lat Polski w UE – co dalej?” w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ,,Janówka” w Sławie (woj. lubuskie)

W dniu 31 maja 2024 roku, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Janówka” w Sławie, woj. lubuskie, odbyła się konferencja pt. „20 lat Polski w UE – co dalej?”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez członków Związku Młodzieży Wiejskiej z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W konferencji wzięła udział młodzież z całej Polski oraz mieszkańcy powiatu Wschowskiego.

Konferencję oficjalnie rozpoczął Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, Szymon Migoń, który przywitał zaproszonych gości oraz przekazał głos prowadzącej, Agnieszce Jekiełek. W panelu dyskusyjnym udział wzięli doświadczeni samorządowcy, politycy, rolnicy i przedsiębiorcy, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat obecności Polski w strukturach unijnych. W trakcie konferencji odbyło się także spotkanie z rolnikami z powiatu Wschowskiego, którzy zostali odznaczeni odznaką honorową „Zasłużeni dla Rolnictwa” przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili znakomici goście, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. Wśród prelegentów znaleźli się:

 • Pan Adam Nowak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Pan Michał Kamiński – Wicemarszałek Senatu RP
 • Pan Stanisław Tomczyszyn – Poseł na Sejm RP
 • Pan Łukasz Porycki – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego w latach 2018-2024
 • Pan Waldemar Starosta – Starosta Powiatu Wschowskiego
 • Pan Artur Ławniczak – Burmistrz Szadku, Prezes ZMW w latach 2002-2006
 • Pani Jolanta Starzewska – Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Podczas paneli dyskusyjnych, poruszono kluczowe tematy dotyczące przyszłości Polski w UE. Paneliści omówili między innymi:

 • Korzyści i wyzwania członkostwa w UE – analizowano, jak polska wieś i jej mieszkańcy skorzystali z integracji europejskiej, podkreślając zarówno osiągnięcia, jak i trudności.
 • Perspektywy na przyszłość – dyskutowano o nadziejach i oczekiwaniach młodych Polaków wobec dalszego członkostwa w UE, zastanawiając się, jakie kierunki rozwoju mogą przynieść kolejne lata.
 • Współpraca międzynarodowa – podkreślono możliwości i znaczenie współpracy młodzieży na arenie europejskiej, zachęcając do większego zaangażowania w projekty międzynarodowe.
 • Młodzież a polityki UE – przedstawiono wpływ unijnych programów i polityk na edukację, rynek pracy oraz rozwój osobisty młodych ludzi, ukazując szerokie spektrum korzyści.
 • Polskie rolnictwo w UE – omówiono, jakie korzyści daje dostęp do wspólnego rynku, z naciskiem na wsparcie i rozwój sektora rolnego w Polsce.

W organizację konferencji zaangażowali się liczni partnerzy, którzy wspierali wydarzenie zarówno merytorycznie, jak i logistycznie. Wśród nich znaleźli się:

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
 • Fundacja Wolności Gospodarczej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wartościowe Doświadczenie dla Młodzieży

Konferencja „20 lat Polski w UE – Co Dalej?” okazała się wartościowym doświadczeniem, które przyniosło wiele korzyści młodym uczestnikom. Młodzież zyskała lepsze zrozumienie historii, wartości oraz celów Unii Europejskiej. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie korzyści wynikają z członkostwa Polski w UE oraz jakie wyzwania stoją przed młodym pokoleniem w kontekście europejskim.

Wydarzenie to nie tylko wzbogaciło wiedzę i umiejętności młodych ludzi, ale także zmotywowało ich do dalszego działania na rzecz wspólnego europejskiego dobra. Mamy nadzieję, że zdobyte podczas konferencji doświadczenia i kontakty zaowocują w przyszłości, przynosząc korzyści zarówno lokalnym społecznościom, jak i całej Unii Europejskiej.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.