1Y8A0071-1

Finał Krajowy XLI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

W dniu 8 marca 2024  roku przeprowadzono Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia jest od wielu lat Związek Młodzieży Wiejskiej. Finał Krajowy został poprzedzony eliminacjami środowiskowymi (szkolnymi i powiatowymi) oraz Finałami Wojewódzkimi, gdzie łącznie zmierzyło się ponad 1000 młodych rolników, uczniów szkół rolniczych oraz studentów. Tegoroczna Olimpiada była szczególna, ponieważ przypadała jej 41 edycja, a wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego oraz Patronatem Naukowym Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Sylwestra Tabora.

Finał Krajowy oficjalnie rozpoczął Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Szymon Migoń, który przywitał i przekazał głos zaproszonym gościom:

– Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Czesławowi Siekierskiemu

– Przewodniczącemu Narodowej Rady Rozwoju ds. Rolnictwa Panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu

– Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Adamowi Nowakowi

– Prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych Panu Wiktorowi Szmulewiczowi

– Dyrektorowi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Panu Ireneuszowi Drozdowskiemu

– Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Panu Jarosławowi Mostowskiemu

Czas na zaprezentowanie swoich produktów oraz marek dostali również przedstawiciele sponsorów oraz partnerzy wydarzenia. Głos w trakcie Olimpiady zabrali: przedstawiciel Makarony S.A. Pan Jerzy Krzyżowski, wiceprezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Michał Krakowiak oraz przedstawiciel WIALAN Langer i Wiatr

Od ponad 15 lat Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbywa się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce w trakcie Targów AGROTECH. Siedemdziesięcioro laureatów wojewódzkich eliminacji sprawdziło swoją wiedzę i umiejętności w częściach pisemnej i praktycznej, podczas których pojawiły się pytania dotyczące budowy maszyn rolniczych, zabiegów agrotechnicznych, rozpoznawania gatunków nasion roślin hodowlanych, sposobów uprawy, produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii,  BHP w rolnictwie czy środków unijnych. Po tym etapie dziesięcioro najlepszych zmierzyło się w części ustnej, w czasie której przed komisją naukową oraz publicznością odpowiadali na pytania finałowe, przygotowane przez przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Komisję oceniającą stanowili:

– Dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła prof. URK – Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie, specjalista z zakresu produkcji zwierzęcej

–  Dr hab. inż. Urszula Sadowska prof. URK – specjalista z zakresu produkcji roślinnej

–  Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski – specjalista z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

–  Dr inż. Dariusz Baran – specjalista z zakresu mechanizacji rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

–  Mgr inż. Piotr Witczak ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

– Mgr inż. Ireneusz Gradka z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Na uczestników finału czekały czeki pieniężne przekazane przez Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Adama Jarubasa oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez:

 • Makarony Polskie S.A.
 • AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • BZK Group Sp. z o.o.,
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • WIALAN Langer i Wiatr,
 • Krajową Grupę Spożywczą,
 • Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
 • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA „Bronisze”,
 • Nasiona Wronkowski
 • Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego Sp. z o.o.,
 • Krajową Radę Izb Rolniczych,
 • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pięciu najlepszych uczestników dostało puchary, które zostały im wręczone przez Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Adama Nowaka. Ponadto partnerami wydarzenia był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Fundacja Wolności Gospodarczej, Stowarzyszenie „Zostań w Polsce” oraz partnerzy medialni Farmer i Polski Portal Rolniczy i Konsumencki.

Klasyfikacja generalna:

1. Wojnarowski Kamil – rolnik indywidualny – woj. świętokrzyskie

2. Dziedzic Andrzej – rolnik indywidualny – woj. pomorskie

3. Chlebowski Maciej – rolnik indywidualny – woj. mazowieckie

4. Smolarczyk Wojciech – rolnik indywidualny – woj. świętokrzyski

5. (ex aequo) Juniewicz Janusz – rolnik indywidualny – woj. warmińsko-mazurskie

5. (ex aequo) Burak Mateusz – rolnik indywidualne – woj. kujawsko-pomorskie

6. Ożarowski Mateusz – rolnik indywidualne – woj. zachodniopomorskie

7. Rosińska Julia – uczennica – woj. łódzkie

8.  (ex aequo) Furdyna Krzysztof – rolnik indywidualny – woj. podkarpackie

8. (ex aequo) Urbaniak Tomasz – uczeń – woj. wielkopolskie

Partnerami tegorocznej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych byli:

– Partnerzy strategiczni – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Makarony Polskie S.A., Agro Ubezpieczenia

– Partner naukowy – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

– Partner organizacyjny – Targi Kielce S.A.

– Partnerzy merytoryczni – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowa Grupa Spożywcza, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

– Sponsorzy główni – BZK Group, Wialan

– Sponsorzy: KHBC, Wronkowski, Praska Giełda Spożywcza, Bronisze

– Partner społeczny – Fundacja Wolności Gospodarczej, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Stowarzyszenie „Zostań w Polsce” oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Adam Jarubas.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcja Farmera oraz Polski Portal Rolniczy i Konsumencki.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.