305992045_5420404758045944_540452664717587269_n

Operacja „Energia do działania dla młodych rolników”

Związek Młodzieży Wiejskiej realizuję operację „Energia do działania dla młodych rolników”, w ramach którego odbędzie się cykl wyjazdów studyjnych. Odbiorcami zadania są uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i domownicy rolników oraz członkowie organizacji pozarządowych zamieszkujący obszary wiejskie województw mazowieckiego i łódzkiego.
„Energia do działania dla młodych rolników” – W ramach operacji przeprowadzone zostaną cztery wyjazd studyjne skupiający się na materii dotyczącej kooperacji rolników, przetwórstwa lokalnego, bezpośredniego łańcucha dostaw oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich składające się z szkoleń z doświadczonymi wykładowcami oraz prezentacji w gospodarstwach, w trakcie których uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z działalnością terapeutyczną z alpakami, przetwórstwem owoców w winnicy czy wizytacją gospodarstwa skupiającego się na przetwórstwie mleka i sprzedaży bezpośredniej.
Celem operacji jest poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu przetwórstwa lokalnego i podejmowania różnorodnych form przedsiębiorczości skutkujących dywersyfikacją i uzyskiwaniem dodatkowych dochodów gospodarstw domowych, przekazywanie wiedzy dotyczącej krótkiego łańcucha dostaw, pokazywanie dobrych praktyk w relacjach producent-konsument, a także wskazywanie przykładów organizacji produkcji i sprzedaży w ramach RHD oraz MOL oraz promowanie z włączeniem przykładów dobrych praktyk, działań wspólnych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w ramach wyjazdów studyjnych dla młodych rolników, uczniów szkół rolniczych oraz podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.
Dzięki projektowi młodzi rolnicy oraz osoby mieszkające na obszarach wiedzy zdobędą wiedzę z zakresu przetwórstwa produktów rolnych, skróconych łańcuchów dostaw i rolniczego handlu detalicznego oraz kooperacji rolników, co pozwoli im wdrożyć mechanizmy mające na celu wzrost dochodowości gospodarstw lub dywersyfikację źródeł dochodów. Spotkania w gospodarstwach i wykłady prowadzone przez ekspertów, przewidziane w ramach wyjazdów, przyczynią się również do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Grupa młodzieży uczestnicząca w projekcie, która szybko jest w stanie pojąć nowy materiał prezentowany podczas szkoleń, stanowczo ułatwi wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, także po zakończeniu operacji podczas spotkań w szkołach czy z lokalnymi podmiotami.
Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
Zapraszamy do udziału w wyjazdach studyjnych zaplanowanych na 2022 rok, które odbędą się w Sławie (woj. lubuskie) uczestników z województwa mazowieckiego i łódzkiego.
Terminy wyjazdów:
• Wyjazd I: 9-11 września 2022 r.
• Wyjazd II: 16-18 września 2022 r.
• Wyjazd III: 20-22 września 2022 r.
• Wyjazd IV: 26-28 września 2022 r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy: ksow@zmw.pl
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.