285107608_2035611816622894_8656558122791343401_n

Kolejne zajęcia z serii „Spotkania z osobą narażoną na dyskryminację” za nami!

Kolejne zajęcia z serii „Spotkania z osobą narażoną na dyskryminację” za nami! Tym razem zawitaliśmy do Krótkoterminowego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Budach Zosinych. Przypomnijmy, że spotkania te są ciekawą metodą prowadzenia zajęć w formie spotkania, podczas którego osoba narażona na dyskryminację opowiada swoją życiową historię. Wsparcie prowadzone jest przez Pana Bartosza, osobę niskorosłą.
Poprzez realizację wsparcia dążymy do osiągnięcia pozytywnego wpływu na uczestników w zakresie ich uwrażliwienia oraz przeciwdziałania uprzedzeniom i stereotypowym sposobem myślenia w odniesieniu do osób narażonych na dyskryminację.
——————————-
W ramach projektu „Razem możemy więcej” udzielamy dodatkowego wsparcia pacjentom przebywającym w ośrodkach MONAR w Lipiance i Ostrołęce (woj. mazowieckie) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz reintegracji społecznej.
Projekt realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Realizator projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa
Partner projektu: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.