Informacja z posiedzenia Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta RP

Posiedzenie Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelaria Prezydenta RP na temat sytuacji prawnej i roli Młodzieżowych Rad przy JST 🇵🇱
Prezes ZMW Adam Nowak w dyskusji zwrócił uwagę na szczególną rolę tych ciał w środowisku wiejskim i lokalnym oraz na potrzebę dalszego ich wspierania, z uwzględnieniem roli młodych osób działających w NGO.
W trakcie posiedzenia Alina Prochasek – Edukatorka – szefowa Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM i Piotr Drzewiecki z Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawili prezentacje dotyczące analizy aktywności, stanu prawnego i problemów Młodzieżowych Rad, w kontekście nowelizacji ustawy z roku 2021.
Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno – doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zadaniem Narodowej Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada ds. Młodzieży stanowi zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze polityki państwa na rzecz młodego pokolenia.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.