293530788_5260377757381979_5867882187247614465_n

Wypoczynek letni dofinansowny ze środków budżetu państwa

Związek Młodzieży Wiejskiej na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku pt. „Wakacyjna przygoda”.
Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.
Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Rabka Zdrój – Ponice, na terenie powiatu nowotarskiego. W trzech turnusach łącznie weźmie udział 205 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.
W trakcie wypoczynku będzie realizowany program:
– wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikiem o charakterze krajoznawczo- przyrodniczo- edukacyjnym
– zajęcia w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, ekologicznej. Przybliżenie postaci znanych z
historii m.in.: M. Konopnicką, W. Rutkiewicz, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, F. Chopina, St. Moniuszki i innych
– zajęcia wzmacniające postawy prospołeczne w tym działania z zakresu wolontariatu
– zajęcia integrujące społecznie uwzględniających potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz promujących postawy prozdrowotne
– sportowe turnieje grupowe i indywidualne
– konkursy z nagrodami
– warsztaty plastyczne i muzyczne
– warsztat edukacyjny z pomocy przedmedycznej
– gry i zabawy
– quiz edukacyjny
– dyskoteki
– ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz zajęcia: promujące i wzmacniające zdrowie, utrwalające zasady zdrowego żywienia i aktywności fizyczne
Kolonie w Rabce Zdrój – Ponice dla dzieci z województwa małopolskiego
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NAZWA PROGRAMU: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NAJUBOŻSZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2022 ROKU
NAZWA ZADANIA: WAKACYJNA PRZYGODA
DOFINANSOWANIE: 307 498,50 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 307 498,50 zł
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.