IMG_7111

Spotkanie z osobą narażoną na dyskryminację w projekcie „Razem możemy więcej”

Trwa kolejne wsparcie realizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej”. „Spotkanie z osobą narażoną na dyskryminację” to ciekawa i niekonwencjonalna metoda prowadzenia zajęć w formie spotkania, podczas którego osoba narażona na dyskryminację opowiada pacjentom ośrodka MONAR w Lipiance i Ostrołęce swoją życiową historię. Wsparcie prowadzone jest przez Pana Bartosza, osobę niskorosłą.
Poprzez realizację wsparcia dążymy do osiągnięcia pozytywnego wpływu na uczestników w zakresie ich uwrażliwienia oraz przeciwdziałania uprzedzeniom i stereotypowym sposobem myślenia w odniesieniu do osób narażonych na dyskryminację.
——————————-
W ramach projektu „Razem możemy więcej” udzielamy dodatkowego wsparcia pacjentom przebywającym w ośrodkach MONAR w Lipiance i Ostrołęce (woj. mazowieckie) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz reintegracji społecznej.
Projekt realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Realizator projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa
Partner projektu: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
  
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.