VISYFARM

Zwiazek Młodzieży Wiejskiej jest partnerem konsorcjum w realizowanym przez Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (CZU v Praze) projekcie VISYFARM.
Celem Projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, w ramach akcji 2.3. – Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym jest przeprowadzenie badania długoterminowej rentowności małych gospodarstw zarządzanych przez młodych rolników w kontekście nowej strategii UE „Od pola do stołu”, która jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu.
Międzynarodowy zespół przygotowuje przegląd i ocenę przeszłych i nowych polityk adresowanych do młodych rolników prowadzących małe gospodarstwa rolne w krajach tworzących konsorcjum.
Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy tych gospodarstw w łańcuchu dostaw, przyczyniających się do poprawy ich długoterminowej sytuacji ekonomicznej.
W efekcie finalnym zostaną stworzone narzędzia IT, umożliwiające efektywne planowanie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji.
Ponadto w projekcie uczestniczą partnerzy akademiccy z Polski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Słowacji (Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze), Litwy (Uniwersytet Witolda Magnusa, Kowno) i Węgier (Uniwersytet w Szeged). Połączenie nauki z praktyką zapewniają stowarzyszenia reprezentujące młodych rolników – Stowarzyszenie Młodych Rolników Republiki Czeskiej, Stowarzyszenie Słowackich Młodych Rolników (ASYF) oraz nasza organizacja.
Tytuł projektu: Viability of small farms managed by young farmers under new „farm-to-fork” strategy
Akronim: VISYFARM
Całkowity budżet za konsorcjum: 299 564 EUR
Czas trwania rozwiązania: 12/2020 – 11/2023
Instytucja finansująca: Erasmus+
Nr projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078495
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.