309192573_182947090966293_6557364386558241423_n

Zaproszenie do udziału w operacji KSOW „Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników”

Związek Młodzieży Wiejskiej realizuję operację „Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników”, w ramach której odbędzie się cykl szkoleń połączonych ze spotkaniami w gospodarstwie.

Odbiorcami zadania są uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i domownicy rolników oraz członkowie organizacji pozarządowych zamieszkujący obszary wiejskie województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.

„Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników” – w ramach projektu uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń połączonych z prezentacjami w gospodarstwach rolnych. Proponowane szkolenia będą stanowiły platformę wiedzy, oferującą uczestnikom, w tym przypadku młodzieży, szanse na podniesienie kompetencji i świadomości z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, przetwórstwa, współpracy rolników i innych podmiotów zlokalizowanych na wsiach oraz innych zagadnień poruszanych w zadaniu, celem wykorzystania ich w życiu codziennym. Podczas prezentacji w gospodarstwach zostaną omówione zagadnienia samego przetwórstwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej, korzyści i trudności w ramach podejmowanych form przedsiębiorczości oraz aspekty współpracy z innymi podmiotami. Połączenie szkoleń ze spotkaniami w gospodarstwach, z uwagi na zróżnicowanie, będzie jednocześnie bardziej atrakcyjne i ciekawe w przekazie informacji, skutkując większym zobrazowaniem w terenie przedstawianych zagadnień. Przeprowadzenie zajęć w gospodarstwach z osobami zajmującymi się przetwórstwem i prowadzeniem działalności gospodarczej, pozwoli w bardziej praktyczny, a na pewno obrazowy i trwały sposób przysposobić wiedzę uczestnikom.

Projekt pozwoli na aktywizacje młodych rolników oraz zachęci ich do podejmowania innowacyjnych działań w swoich gospodarstwach. Poruszane zagadnienia przyczynią się do wzrostu świadomości młodego pokolenia obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań wspólnych rolników, w szczególności w zakresie przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży bezpośredniej, skutkujących rozwojem gospodarstw w ich lokalnych środowiskach oraz przekazanie tej wiedzy kolegom i koleżankom po powrocie do swoich miejscowości oraz szkół. Spotkania w gospodarstwach i wykłady prowadzone przez ekspertów, przewidziane w ramach szkolenia, przyczynią się do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach wyjazdowych zaplanowanych na 2022 rok, które odbędą się w Sławie (woj. lubuskie) uczestników z województwa śląskiego oraz małopolskiego.

Terminy wyjazdów:

  • woj. śląskie odbył się w 2022 roku
  • woj. małopolskie – odbył się w 2022 roku
  • woj. kujawsko-pomorskie – 13-15 czerwca 2023 r.
  • woj. dolnośląskie – 12-14 wrzesień 2023 roku
  • woj. opolskie – 13-15 wrzesień 2023 roku

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy: ksow@zmw.pl

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.