IMG-20221016-WA0020

Zakończenie realizacji projektu „Razem możemy więcej”

W dniu 16.10.2022 w miejscowości Ciepielewo (woj. mazowieckie) odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Razem możemy więcej”. W konferencji udział wzięli uczestnicy projektu (pacjenci), terapeuci, przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, a także młodzież szkolna. W trakcie wydarzenia zaprezentowano założenia projektu, źródła jego finansowania, jego celu, przebiegu oraz rezultaty. Częścią konferencji był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Konferencja jest ostatnim z działań zaplanowanych w ramach projektu „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt był odpowiedzią na ograniczone możliwości z zakresu wsparcia terapeutycznego świadczonego przez ośrodki MONAR w obszarze uzależnień towarzyszących. Wspólnie stworzyliśmy narzędzie w postaci scenariusza zajęć dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, którym towarzyszą uzależnienia behawioralne. Scenariusz posłużył do realizacji zajęć skierowanych pacjentów przebywających w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance oraz Ośrodku rehabilitacyjno-readaptacyjnym w Ostrołęce.
Projekt „Razem możemy więcej” to:
  • blisko 200 osób uczestniczących w działaniach związanych ze wsparciem oraz działaniami informacyjno-upowszechniającymi,
  • ponad 80 pacjentów ośrodków MONAR, którzy skorzystali ze wsparcia,
  • 1 scenariusz zajęć dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, którym towarzyszą uzależnienia behawioralne (dostępny na naszej stronie),
  • rozwój potencjału organizacyjnego realizatora projektu.
Dziękujemy wszystkim pacjentom, specjalistom, terapeutom oraz pozostałym osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.
——-
Projekt realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Realizator projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa
Partner projektu: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
 
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.