312795322_5581762375243514_1638754574805948123_n

Pierwszy tydzień stażu w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010354

Pierwszy tydzień portugalskiej przygody za nami, poznaliśmy już nasze nowe obowiązki w miejscach stażu 👨‍🌾👩‍🍳👷
W dwutygodniowej mobilności swoje umiejętności doskonali:
✅ 16 uczniów Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach kaształcących się w zawodach technik logistyk, technik żywienia i usług, gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
✅ 16 uczniów Zscku Wojsławice uczących się w ramach profilów technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
——————
Związek Młodzieży Wiejskiej realizuje projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010354 który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Działanie wdrażane jest w konsorcjum z Zespołem Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach oraz Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Celem projektu jest wzrost praktycznych umiejętności uczniów klas o profilu zawodowym poprzez udział w stażu realizowanym w portugalskich przedsiębiorstwach.
Projekt realizowany ramach AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.