IMG_20220921_185035

Spotkania z osobą narażoną na dyskryminację w projekcie „Razem możemy więcej”

W dniach 20-22.09.2022 r. w ośrodkach Monar Wyszków, MONAR Ośrodek w Lipiance, Stowarzyszenie MONAR w Ostrołęce przeprowadziliśmy grupowe spotkania pacjentów ośrodków z Panem Szymonem – osobą narażoną na dyskryminację ze względu na orientację seksualną. Spotkania miały na celu zbudowanie silniejszych więzi między ludźmi, opartych na zrozumieniu i poszanowaniu różnorodności.
Wspólnie promowaliśmy różnorodność, by przeciwstawiać się konsekwencjom stereotypowego myślenia.
——————————-
W ramach projektu „Razem możemy więcej” udzielamy dodatkowego wsparcia pacjentom przebywającym w ośrodkach MONAR w Lipiance i Ostrołęce (woj. mazowieckie) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz reintegracji społecznej.
Projekt realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Realizator projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa
Partner projektu: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.