IMG_20220412_213703

Zajęcia indywidualne w projekcie „Razem możemy więcej”

Do wsparcia jakiego udzielamy uczestnikom i uczestniczkom projektu należą również zajęcia indywidualne z zakresu uzależnień behawioralnych prowadzone przez terapeutki. Zakres tematyczny zajęć jest dopasowany do konkretnych potrzeb UP i poprzedza go indywidualna diagnoza pacjenta.
——————————-
W ramach projektu „Razem możemy więcej” udzielamy dodatkowego wsparcia pacjentom przebywającym w ośrodkach MONAR w Lipiance i Ostrołęce (woj. mazowieckie) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dodatkowym oraz reintegracji społecznej.
Projekt realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Realizator projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa
Partner projektu: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.