scenariusz

Scenariusz grupowych warsztatów terapeutycznych już dostępny!

Jednym z rezultatów powstałych w ramach projektu jest „Scenariusz grupowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, którym towarzyszą uzależnienia dodatkowe” opracowany przez Panią Agatę Podmostko oraz Panią Annę Kazaniecką – Łuczyńską.
Autorki scenariusza na co dzień współpracują z pacjentami Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Lipiance w ramach psychoterapii uzależnień.
Powstały dokument jest wykorzystywany do przeprowadzenia wsparcia grupowego dla uczestników przewidzianego w projekcie.
Kliknij TUTAJ aby zapoznać się ze scenariuszem
W ramach projektu „Razem możemy więcej” udzielamy dodatkowego wsparcia pacjentom przebywającym w ośrodkach MONAR w Lipiance i Ostrołęce (woj. mazowieckie) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dodatkowym oraz reintegracji społecznej.
Projekt realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Realizator projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa
Partner projektu: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.