XXXI Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – relacja

Związek Młodzieży Wiejskiej już po raz XXXI zorganizował Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Tegoroczny Festiwal realizowany był w Porcie Morskim w Mrzeżynie w dniach 27 czerwca – 30 czerwca 2017 r.

Celem Festiwalu jest poszukiwanie indywidualności twórczych oraz osobowości artystycznych w środowisku młodzieży kultywującej tradycje folklorystyczne lokalnych społeczności. Dzięki tej inicjatywie zachęcamy młodych ludzi do głębszego poznawania i ochrony regionalnego oraz narodowego dziedzictwa. Propagujemy aktywne i świadome uczestnictwo w życiu i rozwoju wspólnot z których wywodzą się nasi uczestnicy. Staramy się również zmobilizować grupy biorące udział w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej do kreatywnego działania w kształtowaniu własnego otoczenia i krajobrazu kulturowego. Skłaniamy do poszukiwania oryginalnych metod promocji własnego dorobku i osiągnięć twórczych. Festiwal przyczynia się też do integracji młodzieży z różnych regionów Polski. Tworzy więzi wspólnotowe młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej i dziedzictwo tożsamości regionalnej.

W Festiwalu uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych którzy rywalizowali w następujących kategoriach tematycznych:

1) tańce ludowe

2) rękodzieło artystyczne – etnodesign

3) konkurs krasomówczy – konferansjerka

4) konkurs niespodzianka – dowolny program kreatywny

5) tradycyjne obrazki obyczajowe z życia dawnej wsi

6) muzyka ludowa

7) śpiew

8) taniec narodowy

W tegorocznej edycji podczas Gali Finałowej Festiwalu udział wzięły 3 zakwalifikowane zespoły.

Znalazły się wśród nich:

  • Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny PIECUCHY z Nawojowej,
  • Zespół Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej (Gmina Chełmiec),
  • Zespół Regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy

Powyższe przeglądy konkursowe realizowane były w porcie w Mrzeżynie na specjalnie do tego celu rozstawionej scenie i cieszyły się zainteresowaniem ze strony spacerowiczów. Widownię stanowili głównie turyści oraz dzieci przebywające w tym czasie na koloniach letnich.

W dniu 30.06.2017 r. o godzinie 16.00 w Porcie w Mrzeżynie rozpoczęła się Gala Finałowa Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Po uroczystym otwarciu, Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz w klasyfikacji ogólnej. W składzie Komisji Konkursowej zasiadali:

  1. dr hab. Stanisław Węglarz – Przewodniczący Komisji,
  2. mgr Kazimierz Budzik – Członek Komisji,
  3. mgr inż. Zofia Skwarło – Członek Komisji,
  4. mgr Agnieszka Wargowska – Dudek – Członek Komisji

Przewodniczący komisji odczytał listę laureatów tegorocznej edycji Festiwalu, którymi okazali się:

MIEJSCE I: Zespół Regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy,

MIEJSCE II: Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny PIECUCHY z Nawojowej,

MIEJSCE III: Zespół Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej (Gmina Chełmiec).

Nagrody oraz dyplomy wręczył Prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej mgr inż. Dariusz Suszyński.

Następnie odbyły się finałowe występy sceniczne wszystkich trzech polskich zespołów.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Patronów tegorocznej edycji Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej:

  • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach – największe w Polsce centrum hurtowej dystrybucji świeżych owoców i warzyw,
  • Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Patronat honorowy nad Festiwalem objął:

  • Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tegoroczna XXXI edycja Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej po raz kolejny zakończyła się sukcesem. Mamy nadzieję, że przyszłe edycje Festiwalu przyciągną jeszcze większą liczbę zespołów oraz zaowocują wzrostem zainteresowania kulturą ludową wśród młodzieży wszystkich regionów Polski.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.