Rozpoczęliśmy realizację projektu „Razem możemy więcej”

Rozpoczęliśmy realiację nowego projektu pn. „Razem możemy więcej”, który wdrażany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Celem projektu jest wsparcie reintegracji społecznej ok 50 osób leczących się z uzależnień w 2 ośrodkach Stowarzyszenia MONAR znajdujących się w Ostrołęce i Lipiance. W ramach działań projektowych przewidziano realizację zajęć grupowych i indywidualnych dla osób, którym towarzyszą również uzależnienia behawioralne (np. hazard, Internet, kompulsywne zachowania seksualne) lub znajdują się w grupie ryzyka. Ponadto zaplanowano spotkanie z „Żywą biblioteką”. Rezultatem projektu stanie się scenariusz zajęć dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, którym towarzyszą uzależnienia behawioralne oraz broszura prezentująca koncepcję spotkań z „Żywą biblioteką”.
Lider projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa
Partner projektu: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
Okres realizacji: 2022-01-01- 2022-10-31
Grupa docelowa:
  • 40 osób przebywających w ośrodku MONAR Ostrołęka oraz MONAR Lipianka doznających uzależnień behawioralnych (hazard i Internet),
  • 10 osób doznających uzależnień czynnościowych (w szczególności kompulsywnych zachowań seksualnych) MONAR Lipianka/Ostrołęka,
  • około 60 uczestników spotkań z „Żywą biblioteką”,
  • 2 matki przebywające w MONAR OLTiRU w Lipiance,
  • 30 uczestników spotkań (młodzież maturalna dwóch szkół średnich z powiatu ostrołęckiego),
  • 20 uczestników szkoleń nt. profilaktyki uzależnień behawioralnych dla wolontariuszy i liderów lokalnych Związku Młodzieży Wiejskiej,
  • 50 uczestników konferencji podsumowującej (młodzież szkolna, przedstawiciel organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się walką z uzależnieniem, terapeuci, przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych).

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.