Adam Nowak

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Młodzieży Wiejskiej

Od 2018 r. kieruje działalnością Związku Młodzieży Wiejskiej jako Prezes Zarządu Krajowego, a od czerwca 2021 pełni funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA), zrzeszającej organizacje rolnicze z krajów Unii Europejskiej. W 2021 r. powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. W 2007 r. wybrany na funkcję Marszałka XIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, obradującego pod hasłem „Moja Ojczyzna wobec procesów globalizacyjnych”.

Należał do grona założycieli Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie Zarządu Rady. Strażak–ratownik, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzęcicach, od 2012 roku nieprzerwanie zasiada w Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji europejskich i krajowych projektów edukacyjnych oraz zawodowych skierowanych do młodzieży z obszarów wiejskich.

Reprezentuje interesy organizacji pozarządowych w składzie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zaangażowany w kultywowanie pamięci o  działalności Batalionów Chłopskich, w ramach współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.