Szymon Migoń

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Młodzieży Wiejskiej

Związany ze stowarzyszeniem od ponad 10 lat, ma za sobą działanie na wszystkich szczeblach organizacji, w grudniu 2023 roku został wybrany na Prezesa Krajowego ZMW. Zaczynał jako przewodniczący koła ZMW w Starym Kocinie, a w ostatnich latach pracował w biurze Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie zajmował się m.in. ogólnopolskim wydarzeniem rolniczym – Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży, szkoleniami i wyjazdami studyjnymi oraz odpowiadał za sprawy gospodarcze.

Społecznik, strażak ochotnik i wolontariusz. Jest inicjatorem wielu akcji aktywizujących społeczność lokalną m.in. „Rajdów rowerowych po Ziemi Kocińskiej”, „Biegów Batalionów Chłopskich”, turniejów siatkarskich czy lokalnych akcji charytatywnych.  Pełni funkcję Wiceprezesa Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Sekretarza OSP Stary Kocin.

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prywatnie pełni również role męża i ojca. Pasjonat historii, sportu, zainteresowany sprawami socjologii wsi oraz rozwoju obszarów wiejskich