Jesteś tutaj:

Konkurencyjność

 • Informacja o wyborze oferty do Rozeznania rynku nr 1/07/RR/MW/ZMW/ŁÓDŹ9.1.1/2018

  napisano: 2018-08-08

  Informacja o wyborze oferty na *identyfikację potrzeb szkoleniowych osób młodych pozostających bez zatrudnienia, przygotowanie Indywidualnego Programu Działań i przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego w* ramach projektu pt.: „Możesz więcej”, który jest współfinansowany przez Unię…

  więcej

 • PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NR 1/08/RR/NP/ZMW/ŁÓDŹ 9.1.1/2018

  napisano: 2018-08-02

  W związku z realizacją projektu nr RPLD.09.01.01-10-B074/2017 pn. „Nowa Perspektywa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1…

  więcej

 • Rozeznanie rynku nr 1/07/RR/MW/ZMW/ŁÓDŹ9.1.1/2018

  napisano: 2018-07-31

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-10-0054/2017 pn. „Możesz więcej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa – Osoby młode na rynku…

  więcej

 • ROZEZNANIE RYNKU NR 4/07/RR/NP/ZMW/ŁÓDŹ9.1.1/2018

  napisano: 2018-07-24

  W związku z realizacją projektu nr RPLD.09.01.01-10-B074/2017 pn. „Nowa Perspektywa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1…

  więcej

 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 10/WM/2018

  napisano: 2018-07-18

  Informacja o wyborze oferty w celu przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji potwierdzonej certyfikatem European Computer Competence Certificate ECCC, Moduł PI M7 e-Marketing w ramach projektu pt.: „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, który jest współfinansowany przez Unię…

  więcej

 • Informacja o wynikach wyboru do rozeznania rynku nr NR 1/07/RR/NP/ZMW/ŁÓDŹ9.1.1/2018

  napisano: 2018-07-18

  Informacja o wyborze oferty w celu wyłonienia trenera treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu pn. „Nowa Perspektywa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,…

  więcej

 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 9/WM/2018

  napisano: 2018-07-17

  Informacja o wyborze oferty w celu przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji potwierdzonej certyfikatem European Computer Competence Certificate ECCC, Moduł PI M13 Zielone biuro w ramach projektu pt.: „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, który jest współfinansowany przez…

  więcej

‹ Pierwszy poprzednie 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12następne Ostatni ›