Jesteś tutaj:

Konkurencyjność

 • PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NR 1/10/RR/NP/ZMW/ŁÓDŹ9.1.1/2018

  napisano: 2018-10-26

  W związku z realizacją projektu nr RPLD.09.01.01-10-B074/2017 pn. „Nowa Perspektywa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1…

  więcej

 • Rozeznanie rynku nr 13/WM/2018

  napisano: 2018-10-25

  Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pomoc kuchenna w ramach projektu pt.: „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w…

  więcej

 • Informacja zwyboru oferty nr 1/10/RR/MW/ZMW/POWR.1.2.1/2018

  napisano: 2018-10-04

  Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na identyfikacji potrzeb ok. 110 młodych osób, w wieku do 29 r.ż. włącznie, pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowaniu ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w…

  więcej

 • Rozeznanie rynku nr 1/10/RR/MW/ZMW/POWR.1.2.1/2018

  napisano: 2018-10-01

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-10-0054/2017 pn. „Możesz więcej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa – Osoby młode na rynku…

  więcej

 • Rozeznanie rynku nr 12/WM/2018

  napisano: 2018-09-06

  Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pomoc kuchenna w ramach projektu pt.: „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w…

  więcej

 • Rozeznanie rynku nr 11/WM/2018

  napisano: 2018-09-06

  Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji potwierdzonej certyfikatem European Computer Competence Certificate ECCC, Moduł PI M7 e-Marketing w ramach projektu pt.:…

  więcej

 • Informacja o wyborze oferty do Rozeznanie rynku nr 1/08/RR/MW/ZMW/POWR1.2.1/2018

  napisano: 2018-09-03

  Informacja o wyborze oferty na *identyfikację potrzeb szkoleniowych osób młodych pozostających bez zatrudnienia, przygotowanie Indywidualnego Programu Działań i przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego w* ramach projektu pt.: „Możesz więcej”, który jest współfinansowany przez Unię…

  więcej

poprzednie 1 23 4 5 6 7 8następne Ostatni ›