"Młodość + przedsiębiorczość - źródłem sukcesu organizacji"

 

"Młodość + przedsiębiorczość - źródłem sukcesu organizacji"

W dniach 24-26 czerwca 2021 w ramach wyjazdu szkoleniowego pn. "Młodość + przedsiębiorczość - źródłem sukcesu organizacji" czterdziesto-osobowa grupa młodzieży zamieszkującej obszar LGD "Razem na wyżyny" odwiedziła spółdzielnie socjalne, Inkubator Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej, a także odbyła szkolenia na temat przedsiębiorczośći.

Całość wydarzenia miała miejsce w pięknych okolicach Beskidu Żywieckiego i została dofinansowany
w ramach inicjatywy LEADER Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.