„Młody wychowawca - kurs opiekuna kolonijnego sposobem wzmocnienia potencjału organizacji”

 

„Młody wychowawca - kurs opiekuna kolonijnego sposobem wzmocnienia potencjału organizacji” 

 

W ramach projektu „Młody wychowawca - kurs opiekuna kolonijnego sposobem wzmocnienia potencjału organizacji” 40 młodych osób zamieszkujących gminy: Mykanów, Kruszyna, Miedźno, Kłomnice i Rędziny nabyło uprawnienia opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach czterodniowego szkolenia wyjazdowego, które odbyło się w dniach 20-23 maja 2021r. w Zakopanem. 
W ramach szkolenia zostało przeprowadzonych 36 godzin zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych, a uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobyte kompetencje.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.