„Wielkopolska Sieć Młodych Rolników – współpracę czas zacząć”

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Związek Młodzieży Wiejskiej - Partner KSOW informuje, że w dniu 31 maja 2021 podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Wielkopolska Sieć Młodych Rolników – współpracę czas zacząć”.

 

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 60 859,24 zł.

 

Operacja mająca na celu

wymianę wiedzy pomiędzy młodymi rolnikami oraz podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, wpływającej na aktywizację i zwiększenie ich udziału w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich poprzez organizację szkolenia oraz przeprowadzenie prezentacji w gospodarstwach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: efektem natychmiastowym realizacji operacji będzie przeszkolenie grupy 100 osób będących uczniami szkół rolniczych, rolnikami, domownikami rolników, członkami NGO i przedstawicielami JST zamieszkującymi obszary wiejskie województwa wielkopolskiego na temat partnerstwa oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym małego przetwórstwa lokalnego.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym
http://ksow.pl