NPO i NPP na terenie powiatu ostrzeszowskiego

W 2020 roku Związek Młodzieży Wiejskiej realizował zadanie z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego. W ramach działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu ostrzeszowskiego wystawiono łącznie 52 karty NPO/NPP. Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii część dyżurów w 2020 roku była prowadzona w trybie zdalnym (on – line oraz telefonicznie), w ten sam sposób udzielano także porad prawnych, przed którymi nie odbierano oświadczeń od świadczeniobiorców. W ramach edukacji prawnej zorganizowano również wykłady dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.