NPO i NPP na terenie powiatu ostrowskiego

W 2020 roku Związek Młodzieży Wiejskiej realizował zadanie z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu ostrowskiego. W ramach działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej na terenie powiatu ostrowskiego wystawiono 190 kart NPP/NPO. Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w parze za ilością kart nie szła liczba odebranych oświadczeń, ponieważ ze względów epidemiologicznych część dyżurów w 2020 roku była prowadzono w trybie zdalnym (on – line oraz telefonicznie). W ramach edukacji prawnej przeprowadzono 15 szkoleń z zakresu prawa w szkołach oraz organizacjach i instytucjach na terenie powiatu ostrowskiego.