NPO i NPP na terenie Miasta Kalisza

W 2020 roku Związek Młodzieży Wiejskiej realizował zadanie z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnych porad prawnych na terenie Miasta Kalisza. Na terenie Miasta Kalisza w 2020 roku w ramach działania punktów NPO/NPP obsłużono łącznie 212 petentów telefonicznie, ponadto do kwietnia wystawiono 103 karty NPO/NPP. Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii część dyżurów w 2020 roku była prowadzono w trybie zdalnym (on – line oraz telefonicznie), w ten sam sposób udzielano także porad prawnych. Ponadto w ramach edukacji prawnej przeprowadzono warsztaty stacjonarne lub w formie spotkań online w 18 szkołach i instytucjach.