XXIV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - Pułtusk

XXIV FESTIWAL KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
PUŁTUSK
4-6 CZARWCA 2010

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej zaprasza do uczestnictwa w XXIV edycji Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, który skierowany jest do wszystkich dziecięcych i młodzieżowych zespołów ludowych. Festiwal odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2010 w Pułtusku.
Organizatorem  Festiwalu  jest  Związek  Młodzieży  Wiejskiej,  natomiast  patronat merytoryczny  sprawuje Główna Komisja Artystyczna z siedzibą przy Zarządzie Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej. Tegoroczny Festiwal odbędzie się przy współpracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz „Domu Polonii” w Pułtusku.

Głównym celem Festiwalu jest zachęcenie młodzieży do poznania i pielęgnowania regionalnej i narodowej tradycji ludowej oraz aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu współczesnej kultury polskiej.
Impreza ogólnopolska jaką jest Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej pozwala przedstawić dorobek szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w zakresie wychowania artystycznego. Przedsięwzięcie to adresowane jest wyłącznie do młodzieży ze szkół średnich i zamieszkałych na wsi uczniów gimnazjów – nie dopuszcza się udziału osób dorosłych. Wyjątek stanowią tylko prezentacje w których udział osób dorosłych ze względu na wyraz artystyczny i wartość kulturową dopuszcza regulamin FKMSz.

Zgłoszenia zespołu wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą listowną w terminie nieprzekraczalnym, do dnia 12 maja 2010 r. na adres biura Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie (00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 19, lok. 17) lub drogą elektroniczną na adres zkzmw@zmw.pl

Harmonogram realizacji projektu:
do 12 maja 2010 – nadsyłanie zgłoszeń do udziału w Festiwalu;
do 21 maja 2010 – obrady jury i wyłonienie zespołów zaproszonych do udziału w Finale Krajowym Festiwalu w Pułtusku

4 czerwca 2010
godz. 11.00 - rozpoczęcie Festiwalu, zajęcia warsztatowe;
godz. 12.00 do  wieczora - przesłuchania  konkursowe  i warsztaty artystyczne

5 czerwca 2010
- dalszy ciąg warsztatów i przesłuchań konkursowych.

6 czerwca 2010
godziny poranne - czas wolny dla zespołów;
13.00 - Gala  Finałowa,  rozpoczynająca  się  uroczystym przemarszem zespołów uczestniczących w Festiwalu ulicami Pułtuska.

Jak co roku, Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej zapewnia wszystkim zespołom
podczas Finału Krajowego Festiwalu następujące świadczenia:
•  zakwaterowanie;
•  pełne wyżywienie;
•  udział w warsztatach dla opiekunów grup.
 

UWAGA: Zarząd Krajowy nie zwraca kosztów podróży zespołów do Pułtuska !!!

 

Karta zgłoszeniowa
Regulamin
Informacje szczegółowe