Informacja o wyborze oferty nr 1/ZNMW/LB/2020

Informacja o wyborze oferty w celu zakupu wyposażenia Klubu Rodziny w ramach projektu pt.: „Z nami możesz więcej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty