Rozeznanie rynku nr 2/ZNMW/LB/2020

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na zakup wyposażenia Klubu Rodziny w ramach projektu pt.: „Z nami możesz więcej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku