Jesteś tutaj:

KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej jest realizatorem operacji pn. "Wioski tematyczne sposobem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich". W ramach zadania przewidziano trzydniowy wyjazd szkoleniowy, który odbędzie się w dniach 4-6 września 2020 r. na obszarze powiatu Nidzickiego (woj. warmińsko-mazurskie). W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy obszarów wiejskich województwa śląskiego w wieku od 16 r.ż.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi oraz podmiotów zlokalizowanych na obszarach wiejskich do podejmowania wspólnych działań służących dywersyfikacji dochodów, rozwojowi turystyki wiejskiej oraz włączeniu społecznemu poprzez promocję idei funkcjonowania wiosek tematycznych prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej. W ramach operacji zostanie upowszechniona wiedza dotycząca zasad tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego oraz zostaną przekazane praktyczne rozwiązania dotyczące tych zagadnień w ramach bezpośrednich spotkań, prezentacji i warsztatów.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 50 osób na temat zasad tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych, aktywizacja mieszkańców województwa śląskiego do podejmowania wspólnych działań mających na celu uzyskiwanie zróżnicowanych dochodów w turystyce wiejskiej oraz wzrost świadomości młodego pokolenia obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań pro przedsiębiorczych w ich lokalnych środowiskach. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 888 034 777.

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW? Zarejestruj się na stronie: www.ksow.pl