Jesteś tutaj:

Krok w Przyszłość

 

Związek Młodzieży Wiejskiej wraz z Fundacją Rozwoju zapraszają do udziału w projekcie: „Krok w Przyszłość”.

 

Zapraszamy do uczestnictwa osoby:

• Z orzeczoną niepełnosprawnością

• Nieaktywne zawodowo

• W wieku powyżej 18 roku życia

• Zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego

 

W ramach projektu oferujemy wszystkim uczestnikom:

• Wsparcie trenera pracy

• Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej

• 3 miesięczne staże wraz ze stypendium szkoleniowym

• Refundacje kosztów dojazdu w miejsce realizacji szkoleń

• Posiłek podczas szkoleń

• Wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończonym stażu.

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności społecznej i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z woj. lubelskiego do 12.2020 roku.

 

Planowane efekty:
- 48 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
- 27 osób będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu
- 12 osób uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu
- 60 osób zostanie objętych wsparciem w programie. 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 01.10.2018 r.- 31.12.2019 r.

 

Projekt Skierowany jest dla osób z niepełnosprawnością


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Wartość projektu: 1 001 271,00 PLN

 

Płatność ze środków europejskich: 851 080,35 PLN 

 

 

KONTAKT:

Biuro projektu: ul. Aleja Niepodległości 11, 23-210 Kraśnik Tel. 81 8250261 e-mail: zkzmw@zmw.pl