Procedura rozeznania rynku nr 8/OP/LB/2018

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług superwizji pracownikom poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu pt.: „Otwórz się na pomoc”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na lata 2014 – 2020, VII Oś Priorytetowa – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku