Procedura rozeznania rynku nr 1/7/SA/Łódź9.1.1/2018

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Strefa Aktywizacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku