Jesteś tutaj:

Forum Młodzieży

english

 

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Młodzież w życiu publicznym i społecznym” oraz sesji plenarnej, która odbędzie się w ramach IV Środkowoeuropejskiego Forum Młodzieży.
Tematyka projektu i działań podjętych w jego ramach będzie dotyczyć europejskiej polityki młodzieżowej oraz Europejskiego Paktu dla Młodzieży. W ramach projektu zostaną poddane debacie w formie warsztatów następujące zagadnienia:
•    przegląd polityk sektorowych dot. młodzieży,
•    sposoby uczestnictwa młodych,
•    uczestnictwo instytucjonalne młodzieży na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim.
Projekt składa się z dwóch części tj. warsztatowej, która odbędzie się w Zakopanem oraz sesji plenarnej stanowiącej podsumowanie warsztatów, która odbędzie się w Kielcach w ramach Międzynarodowych Targów Agrotech 2010. W części I. – warsztatowej,  każdy z partnerów zagranicznych  przedstawi formułę funkcjonowania narodowych rad młodzież, ich zadania, rolę jaką pełnią w ramach wspierania polityki młodzieżowej w swoich krajach. Zakładamy, że po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja poświęcona formalnym aspektom uczestnictwa młodych na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Podczas części warsztatowej planujemy również spotkanie  z władzami samorządowymi Podhala, celem przedstawienia działań samorządu na rzecz uczestnictwa młodych w życiu lokalnych społeczności.

II. część projektu zakłada organizację sesji plenarnej, którą poprzedzi spotkanie z władzami województwa świętokrzyskiego. Sesja plenarna będzie stanowić formę podsumowania i ewaluacji projektu. Planujemy, że w sesji plenarnej wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu lokalnego. Ważnym elementem sesji plenarnej będzie stworzenie dokumentu zawierającego rekomendację dla władz samorządowych i krajowych w jaki sposób skutecznie z młodymi i dla młodych tworzyć spójną i nowoczesną politykę młodzieżową w oparciu o lokalne, regionalne oraz krajowe przedstawicielstwa młodzieży.

W ramach projektu zostaną omówione zadania rad młodzieży w obszarze:
•    edukacja nieformalna młodzieży – partner moderator -Dania
•    rozwój i promocja młodej przedsiębiorczości – partner moderator -Niemcy
•    współpraca młodych z samorządem lokalnym – partner moderator - Litwa
•    organizacja młodzieżowe jako forma uczestnictwa młodych z mniejszymi szansami – partner moderator - Polska
•    zachęcenie młodzieży do mobilności poprzez usuwanie barier dla praktykantów i wolontariuszy – partner moderator - Węgry
Partnerzy ustalili, iż  każda organizacja partnerska będzie reprezentowana przez 5 przedstawicieli natomiast Polskę podczas Forum będzie reprezentować 40 osób. Łącznie w projekcie weźmie udział 60 osób.

 

Formularz zgłoszeniowy

Agenda

 

2. Zakwaterowanie

 

Zakopane, 08-10 marzec 2010

 

Pensjonat "Pod Giewontem" 

ul. SKIBÓWKI 35 A
34-500 ZAKOPANE
Tel. +48 18 200 13 13 
      +48 18 200 13 14
Fax +48 18 20 62 884
      +48 18 20 62 885
http://www.podgiewontem.zakopane.pl/
email: pensjonat@podgiewontem.zakopane.pl

 

Koordynaty GPS:
N 49°28'39.90 
E 19°92'44.69

Zobacz lokalizację na mapie:

 

Google Maps

 

Targeo 

 

 

Kielce, 10-13 marzec 2010

 
 

Hotel Gromada
Cedzyna, k/Kielc

25-900 Kielce 
tel. +48 (41) 302 21 11 
fax. +48 (41) 368 24 99 

http://gromada.pl/pl-hotel-show-39.html
email cedzynahotel@gromada.pl

 

Hotel znajduje się 7 km od centrum Kielc,

przy trasie Kielce - Lublin (droga krajowa nr 74).
 

Zobacz lokalizację na mapie:

 

 Google Maps

 

 

Targeo