Młodzieżowa Platforma Rozwoju Obszarów Wiejskich - RELACJA

W dniach 14-16 czerwca b.r. pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży z województw: łódzkiego oraz śląskiego uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do województwa małopolskiego. Podczas zadania wizytowaliśmy lokalną bacówkę, tłocznię soków "Maurera" oraz uczestniczyliśmy w prezentacji w Gminnym Domu Kultury w Niedzicy, podczas której pracownik Urzędu przedstawił nam w teorii i praktyce zagadnienie 'ekomuzeów' będących swego rodzaju innowacją w turystyce na obszarach wiejskich. W bacówce mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawej prezentacji na temat pasterstwa oraz tego jak wytwarza się tradycyjne sery: oscypek i bundz, a także skosztowaliśmy żentycy - napoju nierozerwalnie związanego z historią Podhala. Ostatnim punktem programu tego dnia, była wizyta w Tłoczni Maureara, gdzie przedstawiciel lokalnej firmy zajmującej się produkcją soków ekologicznych oraz trunków regionalnych, opowiedział nam o palecie oferowanych produktów, których mogliśmy później posmakować.

 

W ramach szkoleń prowadzonych przez doświadczonych prelegentów pierwszego i trzeciego dnia wyjazdu, zostały poruszone zagadnienia dotyczące m.in. PROW 2014-2020, Działania Współpraca, SIR, GPR, spółdzielni, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich czy też Lokalnych Grup Działania. Na zakończenie, uczestnicy zarejestrowali się na platformie e-learningowej dostępnej pod adresem www.mprow.pl aby sprawdzić wiedzę nabytą w trakcie szkoleń. W czasie wolnym od zajęć, młodzież udawała się do centrum Zakopanego oraz chętnie integrowała się wieczorami w miejscu pobytu.

 

Operacja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.