Informacja o wyborze oferty 1/KD/WP/2019

Informacja o wyborze oferty 1/KD/WP/2019 o wyborze oferty w celu opracowania Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu pt. „Kompetencje i doświadczenie podstawą na rynku pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, VI Oś Priorytetowa – Rynek pracy, Działanie 6.2 – Aktywizacja zawodowa.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty