Rozeznanie rynku nr 1/KD/WP/2019

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Kompetencje i doświadczenie podstawą na rynku pracy” numer RPWP.06.02.00-30-0122/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (VI Oś priorytetowa- Rynek pracy, Działanie 6.2- Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku na usługę zleconą polegającą na opracowaniu Indywidualnych Planów Działania Uczestników ww. projektu.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku