ROZEZNANIE RYNKU NR 6/OP/LB/2018

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie oferowane będą usługi pomocy środowiskowej, usługi wspierające i interwencyjne. Poradnia zostanie utworzona w ramach projektu pt. „Otwórz się na pomoc”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na lata 2014 – 2020, 7 Oś Priorytetowa – Równowaga społeczna, Działanie 7.5. – Usługi społeczne.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku