Informacja z wyboru oferty nr 3/OP/LB/2018

Informacja o wyborze oferty na wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na lata 2014 – 2020, 7 Oś Priorytetowa – Równowaga społeczna, Działanie 7.5. – Usługi społeczne,

 

Pliki do pobrania:

Informacja z wyboru oferty