PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NR 2/RR/OWES/2019

Procedura rozeznania rynku nr 2/RR/OWES/2019 dotycząca wyłonienia psychologa do przeprowadzenia wsparcia grupowego w zakresie doradztwa integracji socjalnej. W związku z realizacją projektu „Razem – Inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, XI Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna Związek Młodzieży Wiejskiej zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik do rozeznania