Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2010 - eliminacje szkolne

Eliminacje szkolne

Zakończył się I etap Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (eliminacje szkolne). Do biura Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej wpłynęły zgłoszenia kilkuset uczestników zakwalifikowanych do udziału w II etapie Olimpiady - Finałach Wojewódzkich, z terenu całej Polski.  Zgłoszenia napływały zarówno ze szkół jak również od uczestników indywidualnych. Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem.
Jednocześnie  chcielibyśmy podziękować Dyrekcji szkół oraz nauczycielom za ich wkład w przeprowadzenie eliminacji  szkolnych.
Wszystkim, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Finałach Wojewódzkich serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady.
Życzymy powodzenia na Finałach Wojewódzkich

Finały wojewódzkie.

Finały wojewódzkie OMPR przeprowadzone zostaną  w lutym. O terminie i miejscu przeprowadzeniu Finału Wojewódzkiego Olimpiady poinformujemy wszystkich zakwalifikowanych do udziału w II etapie. Informację na ten temat będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc:

 

Komitet Główny Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

tel. (22) 826 11 68

email: jozef.kopciuch@zmw.pl

 

 

Zakres tematyczny Olimpiady Młodych Producentów Rolnych obejmuje:
- produkcję roślinna,
- produkcję zwierzęcą,
- mechanizację rolnictwa,
- ochronę środowiska,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013