Informacja zwyboru oferty nr 1/10/RR/MW/ZMW/POWR.1.2.1/2018

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na identyfikacji potrzeb ok. 110 młodych osób, w wieku do 29 r.ż. włącznie, pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowaniu ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym zidentyfikowaniu stopnia oddalenia ich rynku pracy, do czego posłuży metoda opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego diagnozowanego Uczestnika Projektu (UP) oraz przeprowadzeniu 3-dniowego grupowego poradnictwa zawodowego dla ok. 110 osób - uczestników projektu nr POWR.01.02.01-10-0054/2017 pn. „Możesz więcej”.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty