Jesteś tutaj:

Młodzi Producenci Rolni

 

W dniu 20 lutego 2019 roku odbyło się wydarzenie Młodzi Producenci Rolni, połączenie olimpiady wiedzy rolniczej oraz konferencji związanej z tematyka wiejską.

Projekt dofinansowany ze środków PROW w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 odbył się w ZS CKR w Henrykowie.

Olimpiadę otworzyła Przewodnicząca Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego Małgorzata Smyk, która przywitała uczestników oraz zaproszonych gości.

Gośćmi specjalnymi byli Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor Departamentu PROW Arkadiusz Dąbrowski oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Zbigniew Kołodziej.

Celem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych było wzbogacenie umiejętności zawodowych młodych producentów rolnych a jednocześnie pogłębianie wiedzy i doświadczenia przychylając się przy tym do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa oraz zasobów środowiska naturalnego. Olimpiada miała na celu również rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzenie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy jak również promowanie polityki rozwoju terenów wiejskich i możliwości finansowych jakie stwarza społeczeństwu wiejskiemu w zakresie rozwoju terenów, które zamieszkują.

W finale wojewódzkim Olimpiady uczestniczyli uczniowie Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego Henrykowa, Bobowicka oraz Kamienia Małego. Etap pisemny pozwolił na wyłonienie dwunastki najlepszych, którzy zmierzyli się z pytaniami przed komisją i zgromadzoną publicznością. W atmosferze przyjacielskiej rywalizacji wyłonionych 5 laureatów, którzy będą reprezentowali nasze województwa w finale krajowym.

 

Laureatami zostali:

1. Tomasz Musiał

2. Bartosz Muster

3. Kacper Kucharczuk

4. Michał Kijewski

5. Karol Białek

 

Do głównych obszarów tematycznych olimpiady należały: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, fundusze europejskie oraz BHP w rolnictwie.

 

W skład komisji konkursowej weszli:

• Przewodniczący- Zbigniew Kołodziej, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

• Członek Komisji- Małgorzata Smyk, Przewodnicząca Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego

• Członek Komisji- Halina Szyposz, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu

 

Serdecznie dziękujemy za udział w Olimpiadzie oraz osobą, które wsparły organizację tego wydarzenia.