Rozeznanie rynku nr 1/RR/OWES/2019

W związku z realizacją projektu „Razem – Inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, XI Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na rzeprowadzenie wsparcia grupowego w zakresie doradztwa integracji socjalnej dla 7 grup 8 osobowych w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik