Społeczny Lider Obszarów Wiejskich - podsumowanie

 

W dniach 28-29 lipiec 2018 roku Związek Młodzieży Wiejskiej wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował szkolenie pn. „Społeczny Lider Obszarów Wiejskich”. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży z obszarów wiejskich. Poprzez aktywny udział w projekcie mieszkańcy województwa lubuskiego poznali bogatą tematykę związaną z rozwojem obszarów wiejskich. Przedstawiono tematyka związaną z grupami producenckimi oraz rozwojem przedsiębiorczości na obszarach rozwoju zielonej energii. W dalszej części szkolenia poruszono tematykę kontrurbanizacji mającej wpływ na jakość życia oraz przedstawienie wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Dwudniowe szkolenie zakończyło się tematyką tworzenia sieci współpracy oraz zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

 

Operację zrealizowano w wyniku konkursu dla Partnerów KSOW, na wybór operacji realizowanych w 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.