Społeczny Lider Obszarów Wiejskich

 

W dniach 28-29 lipca Związek Młodzieży Wiejskiej wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje szkolenie pn. „Społeczny Liderów Obszarów Wiejskich”. Celem projektu jest wspieranie współdziałania mieszkańców wsi, pobudzanie aktywności społeczeństwa wiejskiego a także niwelowanie dysproporcji rozwojowych. Promowanie polityki rozwoju terenów wiejskich i możliwości finansowych jakie stwarza społeczeństwu wiejskiemu w zakresie rozwoju terenów które zamieszkują. Promowanie działań PROW 2014-2020 oraz KSOW. Prezentacja dobrych praktyk dotyczących realizowanych projektów na terenach wiejskich. Poprawa świadomości mieszkańców o wsparciu jakie jest do nich skierowane i w jaki sposób można z niego korzystać. Obszary wiejskie borykają się obecnie z wieloma problemami. W wyniku reform gospodarczych rolnictwo znalazło się w trudnej sytuacji. Przez długie lata tereny wiejskie traktowane były jako miejsce wytwarzania przede wszystkim produktów rolniczych. Drobna przedsiębiorczość wiejska nie jest w stanie stworzyć takiej liczby nowych miejsc pracy, aby problem bezrobocia na terenach wiejskich całkowicie rozwiązać. Tereny wiejskie posiadają jednak wiele atutów. Szkolenie zorganizowanego przez partnera KSOW będzie dotyczyła wspierania współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, upowszechnieniu dobrych praktyk dotyczących działań związanych z terenami wiejskimi. Wskazane szkolenie zostanie wzbogacone o część warsztatową, sprzyjającą wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami.

 

Operacja jest realizowana w wyniku konkursu dla Partnerów KSOW, na wybór operacji realizowanych w 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.