Forum Liderów Obszarów Wiejskich - podsumowanie

 

W dniu 23 czerwca Związek Młodzieży Wiejskiej wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował szkolenie pn. „Forum Liderów Obszarów Wiejskich”. Projekt „Forum Liderów Obszarów Wiejskich” jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży z obszarów wiejskich. Poprzez aktywny udział w Forum młodzi ludzie zdobędą wiedzę oraz umiejętności przydatne w działalności społecznej. Dostrzegalny jest odpływ młodych, wykształconych i aktywnych ludzi z terenów wiejskich. Występuje potrzeba, podnoszona w wielu publikacjach naukowych, strategiach i raportach (np. Raport Młodzi 2011, Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego) aktywizacji młodzieży z obszarów wiejskich, z jednoczesnym pokazaniem korzyści jakie niesie podjęcie i prowadzenie działalności (społecznej, gospodarczej) w środowisku lokalnym. Konieczne jest wyrównywanie szans rozwojowych młodzieży z terenów wiejskich, z rówieśnikami zamieszkałymi w miastach. Głównym celem jest dostarczenie wiedzy na temat partnerstwa międzysektorowego, jakie korzyści może przynieść, przy zaangażowaniu podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki.

 

Operacja jest realizowana w wyniku konkursu dla Partnerów KSOW, na wybór operacji realizowanych w 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.