Młodzi Producenci Rolni - podsumowanie

 

Projekt dofinansowany ze środków PRPW 2014-2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

 

W dniu 9 lutego 2018 roku odbyło się wydarzenie Młodzi Producenci Rolni, połączenie olimpiady wiedzy rolniczej oraz konferencji związanej z tematyka wiejską. Celem projektu było wzbogacenie umiejętności zawodowych młodych producentów rolnych a jednocześnie pogłębianie wiedzy i doświadczenia przychylając się przy tym do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa oraz zasobów środowiska naturalnego. Operacja miała na celu również rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzenie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy jak również promowanie polityki rozwoju terenów wiejskich i możliwości finansowych jakie stwarza społeczeństwu wiejskiemu w zakresie rozwoju terenów, które zamieszkują. Do głównych obszarów tematycznych olimpiady należały: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, fundusze europejskie oraz BHP w rolnictwie. Uprawa jęczmienia browarnego, spożycie mięsa na mieszkańca w Polsce, złota reguła finansowa, rozstawa rzędów przy siewie pszenicy ozimej, rasy bydła, świń, owiec, kur i koni to jedynie niektóre zagadnienia, z którymi zmierzyli się uczestnicy finału. W finale wojewódzkim uczestniczyli uczniowie Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z województwa lubuskiego. Etap pisemny pozwolił na wyłonienie dziesiątki najlepszych, którzy zmierzyli się z pytaniami przed komisją i zgromadzoną publicznością. W atmosferze przyjacielskiej rywalizacji wyłonionych laureatów etapu wojewódzkiego.

 

Laureatami finału wojewódzkiego, którzy będą reprezentowali nasz region na finale krajowym olimpiady, zostali:

1. Michał Kijewski

2. Paweł Muster

3. Tomasz Musiał

 

Gratulujemy uczestnikom!