Jesteś tutaj:

Młodzi Producenci Rolni

W dniu 9 lutego 2018 roku odbędzie się wydarzenie Młodzi Producenci Rolni, połączenie olimpiady wiedzy rolniczej oraz konferencji związanej z tematyka wiejską. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konferencji lub olimpiadzie serdecznie zapraszamy! Celem projektu jest wzbogacenie umiejętności zawodowych młodych producentów rolnych a jednocześnie pogłębianie wiedzy i doświadczenia przychylając się przy tym do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa oraz zasobów środowiska naturalnego. Operacja miała na celu również rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzenie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy jak również promowanie polityki rozwoju terenów wiejskich i możliwości finansowych jakie stwarza społeczeństwu wiejskiemu w zakresie rozwoju terenów, które zamieszkują. Do głównych obszarów tematycznych olimpiady należy: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, fundusze europejskie oraz BHP w rolnictwie. Etap pisemny pozwoli na wyłonienie dziesiątki najlepszych, którzy zmierzą się z pytaniami przed komisją i zgromadzoną publicznością.

 

Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się jako partner na portalu http:ksow.pl Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.